پارس ژئو آزما نمایندگی تبریز

تبریز ، خیابان دارایی قدیم ، سرای عالی ، طبقه دوم ، پ 98

دکتر سلطانی

کد پستی : ----------


تلفن : 04113372180

فکس : ----------

همراه : ----------

info@pars-geo-azma.com