پارس ژئو آزما نمایندگی بوشهر

خیابان امام خمینی ، انتهای کوچه گلخونه ، روبروی پارک

خانم مهندس بردبار

کد پستی : ----------


تلفن : 07733856278

فکس : ----------

همراه : 09173738093

info@pars-geo-azma.com